Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Quán triệt, học tập các Nghị quyết của tỉnh và huyện cho cán bộ cốt cán

Đăng ngày 17-09-2021 14:48
266 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 17/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh và của huyện Hương Khê.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH