Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của trung ương, tỉnh và huyện cho cán bộ cốt cán

Đăng ngày 09-10-2023 11:25
962 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 9/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Qui định, Chỉ thị, Kết luận của trung ương, tỉnh và huyện cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH