Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Hương Khê

28-11-2019
NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Hương Khê
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH