Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Phúc Đồng tập huấn hướng dẫn xử lý môi trường trong XD NTM

Đăng ngày 30-10-2021 11:15
208 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 30/10, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) xã Phúc Đồng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vừa tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện tiêu chí môi trường trong XDNTM cho 70 đồng chí thành viên BCĐ NTM xã, tổ công tác chỉ đạo thôn, Ban phát triển thôn và các hộ dân đăng ký xây dựng vườn mẫu.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH