Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Lịch tiếp dân

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 9/2023

Đăng ngày 04-09-2023 15:33
66 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện tháng 9/2023. 1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/9/2023. 2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH