Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Lịch tiếp dân

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2023

Đăng ngày 03-08-2023 15:28
51 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. 1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 07/8/2023 (thứ Hai). 2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH