Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Lịch tiếp dân

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2023

Đăng ngày 04-04-2023 15:19
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. 1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/4/2023 (thứ Năm). 2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH