Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Lịch tiếp dân

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 02/2023

Đăng ngày 03-02-2023 15:17
55 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023. 1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/02/2023 (thứ Hai). 2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH