Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

Đăng ngày 30-08-2023 15:53
14 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm với một số nội dung chính như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH