Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông Huyện lộ 12 (ĐH.97) đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Đăng ngày 17-01-2023 08:00
49 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông Huyện lộ 12 (ĐH.97) đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH