Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê

Đăng ngày 02-08-2023 07:46
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH