Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

Đăng ngày 07-02-2023 08:05
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH