Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi khu xử lý chất thải rắn huyện

Đăng ngày 17-04-2023 08:14
43 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi khu xử lý chất thải rắn huyện

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH