Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Gia Phố, huyện Hương Khê, tỷ lệ 1/500

Đăng ngày 16-02-2023 08:09
55 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Gia Phố, huyện Hương Khê, tỷ lệ 1/500

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH