Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán: Lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000

Đăng ngày 21-07-2023 09:49
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000, với các nội dung sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH