Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2

Đăng ngày 10-08-2023 07:40
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH