Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã

Đăng ngày 18-11-2021 07:11
229 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch UBND Huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 11647 /QĐ-UBND về Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH