Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

Đăng ngày 30-06-2021 08:58
140 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH