Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Nhân đạo - Từ Thiện

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo cho người nghèo

Đăng ngày 08-11-2023 14:50
558 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiều năm qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2023 bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, huyện Hương Khê đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở, trao mô hình sinh kế và tặng quà cho người nghèo, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH