Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Phân bố dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021

Đăng ngày 25-12-2020 10:46
60 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị quyết số 88 /NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH