Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phổ biến giáo dục pháp luật

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Đăng ngày 18-11-2020 11:19
4488 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%, gồm 16 chương, 171 Điều.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH