Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phổ biến giáo dục pháp luật

Nội dung cơ bản Luật đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) năm 2020

Đăng ngày 15-11-2020 11:13
79 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 13-11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Luật đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 450 đại biểu tán thành/454 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,36% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH