Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Đề án 06

Nỗ lực, gấp rút thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử

Đăng ngày 12-06-2023 09:18
267 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Thời gian qua, Công an huyện đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH