Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Đăng ngày 26-07-2022 10:41
148 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ tháng 8/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà; người gửi tiết kiệm có thể rút một phần trước thời hạn với lãi suất cao; thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH