Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nhà máy Thủy điện Hố Hô phát điện từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020

Đăng ngày 12-10-2020 15:29
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhà máy Thủy điện Hố Hô vừa có thông báo gửi UBND các xã vùng hạ du công trình Thuỷ điện Hố Hô về lịch phát điện kể từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020. Lịch phát điện có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ và hệ thống lưới điện. Khi có thay đổi về lịch phát điện Nhà máy Thủy điện Hố Hô sẽ thông báo cho các xã được biết.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH