Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền bầu cử

NGHỊ QUYẾT Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 11-06-2021 11:22
296 Lượt xem
Xem cỡ chữ

NGHỊ QUYẾT Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH