Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

NGHỊ QUYẾT Về định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 30-08-2021 08:29
8 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH