Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP

Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

15-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 16/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 9/4/2021

09-07-2021
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2023
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

30-06-2021
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH