Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP

Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Đăng ngày 15-09-2021 09:25
160 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 16/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH