Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Nghị định 44/2021/NĐ-CP

Đăng ngày 31-03-2021 15:28
94 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH