Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Hương Khê

Đăng ngày 27-10-2020 15:27
472 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cho thấy, phương thức “nêu gương” đã và đang giữ vai trò quan trọng để các cấp ủy Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tại Đảng bộ huyện Hương Khê, việc vận dụng phương thức “nêu gương” đang cho thấy hiệu quả thực sự, đặc biệt là trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH