Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2021

Đăng ngày 30-07-2021 16:00
311 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Thông tư số 02/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH