Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 11 năm 2022

Đăng ngày 26-10-2022 14:18
552 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp tổng hợp một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 11 năm 2022 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH