Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2022

Đăng ngày 03-01-2022 13:54
49 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp tổng hợp một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2022 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH