Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Đăng ngày 20-08-2021 16:20
263 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW).

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH