Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Huyện ủy

Một số kinh nghiệm từ Đại hội cấp cơ sở

Đăng ngày 27-05-2020 09:31
286 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đảng bộ huyện Hương Khê có 40 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 6.900 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 2073-KH/HU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đã có một số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến ngày 25/5/2020, đã có 24/40 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội (trong đó có 07 đảng bộ xã, 17 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị).

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH