Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Đăng ngày 16-07-2021 15:24
279 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH