Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Liên đoàn Lao động huyện

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đinh Công Tịu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Liên đoàn Lao động huyện 0989769699 - 0914076268 Dinhcongtiu.hk@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Mai Liên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Liên đoàn Lao động huyện 0985388568 Tranthimailien.hk@hatinh.gov.vn