Từ ngày : 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 • Thứ 2 Ngày 21/06/2021

  14:00 tại Ht-Lớn huyện

  Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

  Chủ trì: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Thứ 3 Ngày 22/06/2021

 • Thứ 4 Ngày 23/06/2021

  14:30 tại Hội trường nhà Văn hóa xã Hương Trà

  Họp để phổ biến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chế độ, chính sách và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 ÷ Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng), huyện Hương Khê (đoạn qua xã Hương Trà)

  Chủ trì: Đ/c Nguyễn Duy Đức, PCT UBND huyện
  14:30 tại Trụ sở UBND xã Lộc Yên

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc với các bên liên quan để giải quyết đơn kiến nghị của công dân

  Chủ trì: Đ/c Phan Kỳ, PCT UBND huyện
 • Thứ 5 Ngày 24/06/2021

 • Thứ 6 Ngày 25/06/2021

 • Thứ 7 Ngày 26/06/2021

 • Chủ nhật Ngày 27/06/2021

Lịch trong tuần