Từ ngày : 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 • Thứ 2 Ngày 14/09/2020

  08:30 tại Hội trường UBND xã Hương Thủy

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Danh, cư trú thôn 9, xã Hương Thủy để thông qua kết quả xác minh khiếu nại

  Chủ trì: Đ/c Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện
  08:00 tại Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông

  Sở Thông tin và Truyền thông họp để thống nhất phương án triển khai hỗ trợ hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
  07:30 tại HT số 1, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

  Chủ trì: Đ/c Ngô Xuân Ninh, PBT, Chủ tịch UBND huyện
  14:00 tại Hội trường số 1, CQ Huyện uỷ

  Thường trưc Huyện uỷ họp để nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ và thành lập Ban soan thảo kế hoạch xây dựng Nghị quyết huyện đạt chuẩn nông thôn mới và một số nội dung UBND huyện trình

  Chủ trì: Đ/c Ngô Xuân Ninh, PBT, Chủ tịch UBND huyện
  14:00 tại Hội trường trực tuyến huyện

  Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030

  Chủ trì: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Thứ 3 Ngày 15/09/2020

  07:30 tại Phòng họp số 2, CQ huyện uỷ

  Thường trực Huyện uỷ họp đề nghe tình hình giải quyết đơn thư, vụ việc

  Chủ trì: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Thứ 4 Ngày 16/09/2020

  07:30 tại Hội trường số 2 Huyện uỷ

  Ban tôn giáo huyện họp để rà soát một số nội dung và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
  08:00 tại Ht - Số 2, UBND huyện

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc để giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy CNQSD đất của một số hộ dân tại xã Phúc Trạch

  Chủ trì: Đ/c Ngô Xuân Ninh, PBT, Chủ tịch UBND huyện
  14:30 tại Hội trường UBND xã Điền Mỹ

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản tại xã Điền Mỹ

  Chủ trì: Đ/c Phan Kỳ, PCT UBND huyện
 • Thứ 5 Ngày 17/09/2020

  07:30 tại Ht-Lớn huyện

  Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

  Chủ trì: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Thứ 6 Ngày 18/09/2020

  14:00 tại Hội trường lớn huyện

  Tập huấn về việc triển khai Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

  Chủ trì: Đ/c Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Thứ 7 Ngày 19/09/2020

 • Chủ nhật Ngày 20/09/2020

Lịch trong tuần