Từ ngày : 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 • Thứ 2 Ngày 14/10/2019

  8:00 tại Phòng họp số 2, Cơ quan UBND huyện

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để triển khai việc rà soát lập danh sách hỗ trợ nhà ở cho Nhân dân vùng lũ

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
  14:00 tại Hội trường số 1, Huyện ủy

  Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban, nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
 • Thứ 3 Ngày 15/10/2019

  07:30 tại Phòng họp số 2, Cơ quan UBND huyện

  Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2019

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
  14:00 tại Hội trường trực tuyến huyện

  Họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên Mầm non

  Chủ trì: Hội đồng tuyển dụng
  14:00 tại Ht - Số 2, UBND huyện

  UBND huyện họp để nghe và cho ý kiến về xử lý một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình di dời đường điện hạ thế trên địa bàn; tổ chức cuộc họp để công bố quyết định, triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các xã, thị trấn

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
 • Thứ 4 Ngày 16/10/2019

  07:30 tại Các trường tiểu học: Phú Gia, Hương Liên

  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh khảo sát địa điểm xây dựng công trình nhà vòm, bể bơi và hỗ trợ trang thiết bị trường học của Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
  14:00 tại Ht - Số 2, UBND huyện

  Ủy ban nhân dân huyện họp để nghe và cho ý kiến về Báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri và kết luận của Chủ toạ Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân huyện Khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
 • Thứ 5 Ngày 17/10/2019

  07:30 tại Phòng họp số 1, Cơ quan Huyện ủy

  Ban Thường vụ Huyện ủy họp để cho ý kiến về một số nội dung

  Chủ trì: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
 • Thứ 6 Ngày 18/10/2019

  14:00 tại Phòng họp số 1, Cơ quan Huyện ủy

  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung

  Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện
 • Thứ 7 Ngày 19/10/2019

 • Chủ nhật Ngày 20/10/2019

Lịch trong tuần