Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giao thông - Xây dựng

Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hương Khê và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

Đăng ngày 08-04-2023 22:15
229 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hương Khê và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH