Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Lan tỏa tích cực từ các mô hình Dân vận khéo

Đăng ngày 14-11-2023 18:53
643 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiều năm qua, công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được huyện Hương Khê triển khai thực hiện khá hiệu quả. Đặc biệt năm 2023, với cách làm sáng tạo, chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình Dân vận khéo, từ đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa tích cực trong cán bộ và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH