Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kiểm tra, chấn chỉnh việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định

Đăng ngày 23-07-2022 13:12
409 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng đô thị văn minh. UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với việc treo biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định do đồng chí Nguyễn Trung Thương, Phó Trưởng Phòng Văn hóa –Thông tin làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH