Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện

Đăng ngày 02-08-2021 08:53
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH