Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Kiểm soát thủ tục hành chính
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê

20-03-2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH