Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Khen thưởng các danh hiệu tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 10-11-2021 14:53
211 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7511/UBND-VX ngày 09/11/2021 về việc khen thưởng các danh hiệu tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH