Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 24-02-2023 16:32
39 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH