Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Kết quả lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 huyện Hương Khê

Đăng ngày 18-08-2021 09:09
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH