Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

Đăng ngày 18-10-2021 08:00
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH