Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Đăng ngày 21-11-2023 09:11
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH