Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Đăng ngày 28-07-2022 10:33
73 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH